Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

0

Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Fotowoltaika na stałe zadomowiła się w wielu gospodarstwach domowych i firmach jako podstawowe źródło dostarczania energii elektrycznej. Rosnące wymogi ochrony środowiska tylko wzmacniają ten trend, czyniąc panele fotowoltaiczne produktem na miarę złota w procesie optymalizacji kosztów i zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Koszt instalacji fotowoltaiki można obniżyć lub całkowicie zniwelować, dzięki rozmaitym dotacjom rządowym i unijnym. Dofinansowanie na fotowoltaikę wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na zapewnienie odnawialnych źródeł energii. Jego uzyskanie wymaga wprawdzie nieco pracy i dopełnienia formalności, jednak możliwość optymalizacji wydatków zdecydowanie przemawia za podjęciem wysiłku. W poniższym artykule prześledzimy podstawowe rodzaje dofinansowań.

Dofinansowanie rządowe

Gospodarstwa domowe mogą skorzystać z kilku programów rządowych, oferujących pełne lub częściowe finansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Program Czyste Powietrze

Przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, program ten pokrywa nawet 90% kosztów inwestycji, jednak kwota dofinansowania musi się mieścić w przedziale 30-37 tysięcy złotych.  Program obowiązuje do roku 2027. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza online w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.

Program Prosument 2

Prosument 2 jest programem kredytowym o niskim oprocentowaniu (1%) na okres 15 lat, łączącym także dotację w wysokości 15% kosztu inwestycji. Do programu mogą być zakwalifikowane instalacje o mocy poniżej 40 kWp. Prosument 2 skierowany jest do następujących grup odbiorców:

– osoby fizyczne,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje o programie dostępne pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/.

Program Energia Plus

Dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach programu Energia Plus opiera się na następujących założeniach:

– skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów,

– kredyt preferencyjny o oprocentowaniu opartym o 3-miesięczną stopę WIBOR, w wysokości do 300 mln złotych i okresie spłaty do 15 lat,

– możliwość umorzenia 10% pożyczki do kwoty 1 mln złotych dla inwestorów obniżających emisję CO2.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/.

Program Mój Prąd

Program o najszerszym odzewie społecznym, obowiązujący do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków. Zakłada dofinansowanie na fotowoltaikę dla mikroinstalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Łączna liczba beneficjentów osiągnęła 84 tysiące gospodarstw domowych. Nie wiadomo jednak czy program Mój Prąd zostanie przedłużony na kolejne lata. Aktualne informacje można zdobyć na rządowej stronie programu: mojprad.gov.pl.

Dofinansowania unijne

Polityka spójności UE założyła plan na lata 2014-2020 dotyczący finansowania projektów o największym potencjale rozwojowym, wśród których wymieniona jest m.in. zielona energia. Najważniejsze programy unijne w obszarze energii elektrycznej i finansowania fotowoltaiki to: Fundusz Spójności, Connecting Europe Facility (CEF),

Horizon 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm

Firmy mają możliwość skorzystania z Regionalnych Programów Operacyjnych, przydzielających nawet 70% bezzwrotnej dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Procentowa kwota dotacji uzależniona jest od regionu Polski. Największe dotacje przeznaczone są dla województwa podlaskiego, najmniejsze (do 45%) obejmują województwa śląskie i wielkopolskie.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl). Pokrycie 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia umożliwia także program E-kumulator, jako wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki. Oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2015-2023, stawia za cel zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych i emisji dwutlenku węgla. NFOŚGW realizuje również programy „Bocian” i „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.  Celem programu Bocian jest minimalizacja emisji CO2 na skutek zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników

Rolnikom indywidualnym dedykowany jest program Agroenergia, zakładający łączne wsparcie na lata 2019-2025 w kwocie 200 milionów złotych. Agroenergia finansuje mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, jak również większe systemy fotowoltaiczne o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Maksymalna kwota inwestycji została ograniczona do 2,5 mln złotych. Środki finansowe z programu Agroenergia mogą płynąć w dwóch trybach:

– dotacja bezzwrotna w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 800 tysięcy złotych,

– pożyczka pokrywająca 100% kosztów,

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/.

Czy warto ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę?

Pomimo wielu wymogów formalnych, które należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową na fotowoltaikę, ilość dostępnych programów finansowania jest naprawdę spora i pokrywa zapotrzebowanie wielu grup konsumenckich. Dofinansowania są sposobem na zmniejszenie kosztu początkowego instalacji, dzięki czemu ograniczony zostanie również końcowy okres zwrotu z inwestycji.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl