Nowy program Mój Prąd 3.0 - co się zmieni w dofinansowaniu na fotowoltaikę?

0

Nowy program Mój Prąd 3.0

Nowy program Mój Prąd 3.0 - co się zmieni w dofinansowaniu na fotowoltaikę?

Dofinansowania w ramach programu Mój Prąd sprawiły, że energia elektryczna z mikroinstalacji fotowoltaicznych zagościła w około 150 tysiącach domów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył niedawno deklarację, że już od 1 lipca 2021 otwarty zostanie nabór wniosków na trzecią edycję programu. Mój Prąd 3.0 ma na celu kontynuowanie boomu fotowoltaicznego i dalsze wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. Co wiadomo o warunkach przyznawania środków w nowej odsłonie procedury dofinansowania fotowoltaiki? O jakich kwotach wsparcia finansowego możemy mówić na tym etapie? Czy planowane są istotne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji programu? W dalszej części odpowiadamy na te pytania, prezentując aktualne informacje odnośnie programu Mój Prąd 3.0 na rok 2021.

Mój Prąd 3.0 – co wiemy do tej pory?

Z każdym rokiem ilość energii pozyskiwanej ze słońca ulega podwojeniu. Rok 2020 przyniósł łącznie 2,2 GW energii elektrycznej otrzymanej dzięki panelom fotowoltaicznym. Program Mój Prąd 3.0 będzie kontynuował wspieranie prywatnych inwestorów, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki o wydajności w przedziale 2-10 kW. Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, również w 2021 roku rząd zamierza utrzymać wymóg finansowania wyłącznie projektów zakończonych, które są już podłączone do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Prezes NFOŚiGW deklaruje, że nowa odsłona wsparcia jeszcze mocniej stawia nacisk na pomoc finansową dla osób, które przeznaczają energię elektryczną z fotowoltaiki na autokonsumpcję. Program Mój Prąd 3.0 utrzyma dotychczasowe zasady podatkowe dla inwestorów, którzy skorzystali uprzednio z ulgi termomodernizacyjnej. Jej kwotę każdy prosument zobowiązany jest doliczyć do podstawy opodatkowania za rok 2021. Dotychczasowe plany zakładają start programu z dniem 1 lipca 2021 i jego zakończenie 20 grudnia 2021 r. Oczywiście możliwe jest również wcześniejsze zakończenie na skutek przekroczenia limitu alokacyjnego dla funduszy. Wiadomo także, że Mój Prąd 3.0 ma zostać sfinansowany z funduszy unijnych.

Elektromobilność jako element systemu fotowoltaicznego – nowe zasady Mój Prąd 3.0

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0 mają w szczególności dotyczyć rozszerzenia o rozwiązania zapewniające większą elektromobilność. Wyższe kwoty dofinansowania staną się realne dla prosumentów, którzy oprócz instalacji fotowoltaicznej zdecydują się na montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Rząd chce również promować automatyczne systemy zarządzania energią w domu, wykorzystujące mechanizm AI, a także magazynowanie ciepła. Osoby prywatne, które uwzględnią w swoich planach inwestycyjnych wspomniany pakiet technologiczny, mogą liczyć na wyższe kwoty wsparcia finansowego. Informacja o planach uruchomienia programu Mój Prąd 3.0 odbije się szerokim echem na rynku. Energia elektryczna z mikroinstalacji fotowoltaicznych już teraz doświadcza skokowego wzrostu popularności, a nowe zasady dofinansowań dodatkowo wzmogą ten trend.

Wysokość dofinansowania w ramach Mój Prąd 3.0

Szczegóły, takie jak wysokość dofinansowania w ramach nowych procedur, nie są na razie jawne. Poprzednia edycja przewidywała maksymalne wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie z zastrzeżeniem, że maksymalny udział dofinansowania w inwestycji nie może przekraczać 50%. Wydaje się wielce prawdopodobne, że te wartości nie ulegną rewolucyjnym zmianom. Jednak z pewnością wyższa kwota dofinansowania stanie się doskonałym rozwiązaniem dla prosumentów, którzy zadecydują o rozszerzeniu zastosowania fotowoltaiki o ładowanie samochodów czy gromadzenie energii w akumulatorach. Warto natomiast zdać sobie sprawę, że dodatkowe komponenty znacznie zwiększają koszt całkowity inwestycji. Sama bateria litowo-jonowa o najpopularniejszej pojemności 5 kWh to wydatek rzędu 30 tysięcy złotych.

Czy program Mój Prąd 3.0 da realne korzyści inwestorom indywidualnym?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, należy brać pod uwagę wiele czynników. Priorytetem kalkulacji ekonomicznej musi się stać analiza czasu na zwrot z inwestycji. Celem programu Mój Prąd 3.0 staje się wsparcie finansowe, a nie całkowite finansowanie montażu fotowoltaiki. Jednak każdy rodzaj dofinansowania znacznie przyspiesza zwrot kosztów instalacji, dzięki czemu prosument wychodzi "na zero" w bardzo krótkim czasie. Szacunkowy okres, po którym korzystanie z fotowoltaiki zapewnia darmową energię elektryczną, wynosi w Polsce około 8 lat. Dofinansowanie pozwala skrócić ten czas o 2-3 lata. Pomoc finansowa nie podlega zwrotowi, zatem korzystanie z niej również nie wymaga dalszej zachęty. Należy natomiast pamiętać, że jeśli chcemy, aby energia elektryczna z mikroinstalacji fotowoltaicznych znalazła wsparcie rządowe, cała inwestycja musi być zakończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Do 1 lipca 2021 roku wciąż mamy trochę czasu. Szczegółowe postanowienia odnośnie programu Mój Prąd 3.0 zostaną z pewnością podane w nadchodzących tygodniach. Fotowoltaika będzie niewątpliwie przyszłością dla pozyskiwania energii elektrycznej, pozwalając na znaczne ograniczenie kosztów bytowych i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl