Regulamin promocji ETI FORUM-RONDO 2020r.

 

Regulamin Promocji

„Aktywna promocja z Eti”

 

 1. Czas trwania promocji: od 17.08.2020 – 16.10.2020
 1. Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Morszkowie pod numerem 56C, 08-304 Jabłonna Lacka;
 1. Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora;
 1. Produkty objęte promocją to: Aparatura modułowa (gr.V) ETI Polam, dostępna w punktach handlowych firm członkowskich Organizatora;
 1. Uczestnicy, którzy dokonają zakupów promocyjnych wyrobów za określoną kwotę, otrzymają nagrodę:

I próg - zakup o wartości co najmniej 2 500 PLN netto – nagroda: KARTA PODARUNKOWA MEDIA EXPERT lub DECATHLON  o wartości 100PLN

II próg - zakup o wartości co najmniej 6 000 PLN netto – nagroda: KARTA PODARUNKOWA MEDIA EXPERT lub DECATHLON  o wartości 250PLN

III próg - zakup o wartości co najmniej 12 000 PLN netto – nagroda: KARTA PODARUNKOWA MEDIA EXPERT lub DECATHLON  o wartości 600PLN

IV próg - zakup o wartości co najmniej 20 000 PLN netto – nagroda: KARTA PODARUNKOWA MEDIA EXPERT lub DECATHLON  nagroda o wartości 1000PLN

 1. Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji;
 2. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu osiągnięcia wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody;
 3. Aby otrzymać nagrodę przysługującą za zakupy na kwotę upoważniającą do odebrania nagrody należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 30 października 2020) wraz z kserokopią faktury (faktur) potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu;
 4. Przekazanie nagród Uczestnikowi nastąpi w punkcie sprzedażowym, w którym dokonano zakupu, najpóźniej w terminie 60 dni roboczych po zakończeniu promocji – o możliwości odebrania nagrody Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie;
 5. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania nagrody, uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba nagród, jednak nie więcej niż dwie nagrody dla jednego Uczestnika;
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę i nie mogą być wymienione na inne;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania puli nagród. Łączny koszt nagród nie może przekroczyć 40 zł netto.
 8. Przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń;
 9. Uczestnicy, po otrzymaniu nagrody podlegają obowiązkowi podatkowemu stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto, natomiast w przypadku nagrody o wartości przekraczającej 760,00 zł brutto Uczestnik zobowiązany jest przed otrzymaniem nagrody przekazać Organizatorowi kwotę stanowiącą 10% wartości nagrody na poczet rozliczenia podatku;

- zwolnienie nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności

 1. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem Polska Grupa Elektryczna "Forum-Rondo" Sp. z o.o., Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26, marketing@forum-rondo.eu .
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl