Regulamin promocji Schneider Electric FORUM RONDO 2020r.

 

Regulamin Promocji

 „DAJ SOBIE SZANSĘ- DOŁĄCZ DO ELEKTROKLUBU I ZGARNIAJ NAGRODY”

I. Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji pod nazwą

„DAJ SOBIE SZANSĘ- DOŁĄCZ DO ELEKTROKLUBU I ZGARNIAJ NAGRODY”

 • Czas trwania Promocji: od 07.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania puli nagród (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
 • Organizatorem Promocji jest Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie pod numerem 56C (08-304 Jabłonna Lacka), KRS 0000042721 NIP 7742479533 REGON 611038716, zwaną dalej „Organizatorem”.

 II. Uczestnicy Promocji

 • Promocja skierowana jest do Uczestników tj. Klientów hurtowni zrzeszonej w Grupie – P.G.E FORUM RONDO, będącej Partnerem Programu Elektroklub, którego regulamin dostępny jest na stronie elektroklub.pl

III. Przystąpienie do Promocji

 • Do Promocji może przystąpić każda osoba, wymieniona w § 3 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

IV. Zasady Promocji

 • Zadaniem Uczestników w okresie trwania promocji od 15.07.2020 do 31.08.2020 jest jednorazowy zakup towarów marki Schneider Electric dostępnych w hurtowni zrzeszonej w Grupie – P.G.E FORUM RONDO, za kwotę minimum 1 000zł netto.
 • Rejestracja w programie Elektoklub lub potwierdzenie uczestnictwa.

 V. Nagrody

 • Nagrodą w Promocji jest Wkrętak wielofunkcyjny 4V,Li-Ion, 1.5Ah firmy Verto o wartości 112,30 zł brutto.

 VI. Zasady Przyznawania Nagród w Promocji

 • Każdy Laureat ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.
 • Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 14 września 2020r.) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu na adres: marketing@forum-rondo.eu
 • Weryfikacja rejestracji Uczestników w programie partnerskim Elektroklub nastąpi po przesłaniu przez firmę Schnaider Electric raportu dokonanych rejestracji.
 • O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń. Przekazanie nagród bezpośrednio Uczestnikowi nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po przesłaniu formularza zgłoszeniowego;
 • Nagroda zostanie wydana po spełnieniu wszystkich zasad Promocji, wymienionych w § 5 i 6.
 • Nagrodzony podmiot gospodarczy biorący udział w Promocji winien wykazać wartość nagrody jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

VII. Postępowanie Reklamacyjne

 • Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 • Reklamację należy składać w formie pisemnej na adresG.E Forum-Rondo Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie pod numerem 56C (08-304 Jabłonna Lacka). Komisja poinformuje zgłaszającego reklamację na piśmie na adres miejsca pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia.

VIII. Postanowienia Końcowe

 • Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem, Polska Grupa Elektryczna "Forum-Rondo" Sp. z o.o., Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26, marketing@forum-rondo.eu.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl