Regulamin "Wyjazd do Czarnogóry"


“Wyjazd do Czarnogóry”

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Wyjazd do Czarnogóry"

   skierowany jest do wszystkich klientów sieci sklepów stacjonarnych oraz sklepu online:

   CENTRALA BRODNICA - ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica,

   ODDZIAŁ BYDGOSZCZ - ul. Karola Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz,

   ODDZIAŁ BRZESKO -  ul. Ignacego Mościckiego 2, 32-800 Brzesko,

   ODDZIAŁ GDAŃSK - ul. Załogowa 6, 80-557 Gdańsk ,

   ODDZIAŁ KONIN - ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin,

   ODDZIAŁ KURZĘTNIK - ul. Sienkiewicza 2 A, 13-306 Kurzętnik,

   ODDZIAŁ TORUŃ - ul. Polna 65, 87-100 Toruń,

   ODDZIAŁ WEJHEROWO - ul. Przemysłowa 17 C, 84-200 Wejherowo,

   ODDZIAŁ WROCŁAW - ul. Stargardzka 2-2a, 54-156 Wrocław

   ODDZIAŁ ZAWIERCIE - ul. Henryka Sienkiewicza 38, 42-400 Zawiercie,

Organizatorem konkursu jest Doko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 2, 87-300 Brodnica,

   NIP 874-175-15-60, REGON 340702457, zwany dalej “Organizatorem konkursu”.

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią

   promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żądną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia

  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

DEFINICJE

 1. Konkurs - konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator konkursy - Doko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 2, 87-300 Brodnica, NIP 874-175-15-60, REGON 340702457.
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin konkursu, wiążący dla Organizatora konkursu i Uczestników konkursu, określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora konkursu oraz Uczestników konkursu.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki konkursu.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

 

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:

Klienci:

a - w okresie 1.03.2024 r. - 31.08.2024 r. dokonać zakupu produktów firmy KONTAKT SIMON

b - zgłosić uczestnictwo w konkursie opiekunowi handlowemu

c - zaakceptować Regulamin konkursu

Handlowcy:

a - w okresie 1.03.2024 r. - 31.08.2024 r. dokonać sprzedaży produktów firmy KONTAKT SIMON

b - zgłosić uczestnictwo w konkursie oraz przedstawić faktury sprzedaży,

c - zaakceptować Regulamin konkursu

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz usunięcia (kontakt@doko.pl).
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 3. Organizator nagrodzi 3 klientów za dokonanie największych zakupów oraz 3 handlowców za najwyższą sprzedaż produktów firmy KONTAKT SIMON.
 1. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 4.09.2024 r. 
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1.03.2024 r., z momentem publikacji informacji o rozpoczęciu konkursu,

 

NAGRODY

1.W konkursie przewidziano nagrody:

   Pięciodniowy pobyt w Czarnogórze

   -  dla klientów za dokonanie największych zakupów produktów firmy KONTAKT SIMON,

   -  dla handlowców za najwyższą sprzedaż zakupów produktów firmy KONTAKT SIMON.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania konkursu.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl