Regulamin promocji F&F - FORUM RONDO

Rozgrzewająca Promocja z F&F” - Regulamin

 

1. Czas trwania promocji: od 16.08.2022 - 31.10.2022 lub do wyczerpania puli nagród (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej);

2. Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie pod numerem 56C, 08-304 Jabłonna Lacka;

3. Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora zwanych dalej Uczestnikami;

4. Produkty objęte promocją to: cały asortyment firmy F&F Filipowski Spółka Jawna dostępny w punktach sprzedaży Organizatora;

Uczestnicy za każdy jednorazowy zakup promocyjnych wyrobów na kwotę 1 000 zł netto otrzymają nagrodę:
❖ Opalarka STEINEL HL1821 S, 1800W o wartości 208,84 zł brutto

5. Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 18 listopada 2022r) wraz z kserokopią faktury potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu;

6. O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń. Przekazanie nagród bezpośrednio Uczestnikowi nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po przesłaniu formularza zgłoszeniowego;

7. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania nagrody, uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba nagród.

8. Nagrodzony podmiot gospodarczy biorący udział w konkursie winien wykazać wartość nagrody jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych;

9. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz promocyjny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa;

10. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem Polska Grupa Elektryczna "Forum-Rondo" Sp. z o.o., Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26, marketing@forum-rondo.eu 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl