Regulamin promocji Relpol

Regulamin Promocji „Relpol- Nowe rozdanie”

 1. Czas trwania promocji: od 13.06.2022 do 14.08.2022 lub do wyczerpania puli nagród (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
 2. Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie pod numerem 56C, 08-304 Jabłonna Lacka;
 3. Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora zwanych dalej Uczestnikami;
 4. Produkty objęte promocją to: cały asortyment firmy Relpol S.A. dostępny w punktach sprzedaży Organizatora

Uczestnicy za każdy jednorazowy zakup promocyjnych wyrobów na kwotę 500netto otrzymają nagrodę:

 • KARTY MEDIA EXPERT - o wartości 50zł
 1. Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 21 sierpnia 2022r) wraz z kserokopią faktury potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu;
 2. O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń. Przekazanie nagród bezpośrednio Uczestnikowi nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po przesłaniu kompletnego zgłoszenia;
 3. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania nagrody, uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba nagród.
 4. Nagrodzony podmiot gospodarczy biorący udział w konkursie winien wykazać wartość nagrody jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 5. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz promocyjny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem Polska Grupa Elektryczna "Forum-Rondo" Sp. z o.o., Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26, marketing@forum-rondo.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl