promocja SCHNEIDER-FORUM RONDO 2023

Regulamin Promocji
"Jesienna Moc zakupów ze Schneider Electric!"
1.
Czas trwania promocji: od 25.09.2023 – 25.11.2023r.
2. Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. z siedzibą
w Morszkowie pod numerem 56C, 08-304 Jabłonna Lacka;
3. Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora zwanych dalej
Uczestnikami;
4. Produkty objęte promocją to: produkty z grupy asortymentowej 2S (podgrupy: 2S5
Aparatura i obudowy modułowe dla budownictwa mieszkaniowego, 2S6 Aparatura i
obudowy modułowe – pozostałe; )
Schneider Electric Polska sp. z o.o.dostępne w punktach
sprzedaży Organizatora
5. Uczestnicy, którzy dokonają zakupów promocyjnych wyrobów za określoną kwotę, otrzymają
nagrodę:
a) Próg I: min. 2 500 zł netto – nagroda – Bony Sodexo o wartości 100zł
b) Próg II: min. 5 000 zł netto – nagroda – Bony Sodexo o wartości 250zł
c) Próg III: min. 10 000 zł netto – nagroda – Bony Sodexo o wartości 600zł
d) Próg IV: min. 15 000 zł netto – nagroda – Bony Sodexo o wartości 1000zł
6. Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji;
7. Nie można łączyć zakupów dokonanych w różnych punktach handlowych firm
członkowskich Organizatora.
8. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu
osiągnięcia wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody;
9. Uczestnik w ramach niniejszej promocji może otrzymać maksymalnie 2 nagrody.
10. Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu,
który następnie należy przesłać (najpóźniej do 8 grudnia 2023) wraz z kserokopią faktury
potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu;
11. O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń. Przekazanie nagród
bezpośrednio Uczestnikowi nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po przesłaniu
kompletnego zgłoszenia;
12. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku
wyczerpania puli nagród. Łączny koszt nagród nie może przekroczyć 30 tys. zł netto.
13. Uczestnicy, po otrzymaniu nagrody podlegają obowiązkowi podatkowemu stosownie do
postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest odprowadzany od nagrody,
jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto, natomiast w przypadku
nagrody o wartości przekraczającej 760,00 zł brutto Uczestnik zobowiązany jest przed
otrzymaniem nagrody przekazać Organizatorowi kwotę stanowiącą 10% wartości nagrody na
poczet rozliczenia podatku;
- zwolnienie nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności
14. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz promocyjny oświadcza, że zapoznał
się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji
marketingowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
15. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać
kontaktując się z Organizatorem
Polska Grupa Elektryczna "Forum-Rondo" Sp. z o.o.,
Morszków 56C, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 025/ 787 18 10, fax 025/ 787 15 26,
marketing@forum-rondo.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl